Hot
Phuket - Kamala Beach, Phuket
6 Beds
6 Baths
700 Sqm
฿ 135,000,000
Hot
Phuket - Kata, Phuket
4 Beds
5 Baths
460 Sqm
฿ 100,000,000
Hot
Phuket - Cape Yamu, Phuket
6 Beds
5 Baths
750 Sqm
฿ 79,000,000
Hot
Phuket - Kalim, Phuket
5 Beds
6 Baths
660 Sqm
฿ 55,000,000
Hot
Phuket - Layan, Phuket
2 Beds
3 Baths
435 Sqm
฿ 40,000,000
Hot
Phuket - Bangtao, Phuket
534 Sqm
฿ 39,000,000 | ฿ 150,000/Month
Hot
Phuket - Cherntalay, Phuket
3 Beds
2 Baths
305 Sqm
฿ 13,100,000
Hot
Phuket - Natai, Phuket
1 Bed
1 Bath
141 Sqm
฿ 11,000,000
Hot
Phuket - Kata, Phuket
2 Beds
3 Baths
191 Sqm
฿ 11,000,000
Hot
Phuket - Kalim, Phuket
35 Sqm
฿ 3,700,000
Hot
Phuket - Cherntalay, Phuket
1 Bed
1 Bath
107 Sqm
฿ 45,000/Month